องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565) เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 [ 10 ก.พ. 2565 ]174
42 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปี 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]152
43 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]130
44 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]123
45 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ [ 17 มิ.ย. 2564 ]190
46 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกลำสาธารณะฯ [ 10 พ.ค. 2564 ]99
47 รายงานผลบันทึกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]151
48 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]246
49 รายงานผลการดำเนิงานโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]205
50 รายงานการประชุมโครงการรักษ์คลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]258
51 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 อำเภอมวกเหล็ก [ 26 มิ.ย. 2563 ]190
52 ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]255
53 ขอความร่วมมือดำเนินมาตราการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]196
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 30 เม.ย. 2563 ]243
55 ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเสียงตามสายชนิดไร้สายตำบลมวกเหล็กหมู่1-13 ตำบลมวกเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 เม.ย. 2563 ]205
56 จดหมายข่าวการเสียภาษี ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]257
57 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]249
58 รายงานสรุปผลข้อมูลจากตู้รับฟังความคิดเห็น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]1389
59 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 ก.พ. 2563 ]200
60 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 [ 19 ก.พ. 2563 ]169
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9