องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ