องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษีฯ ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษีฯ ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ