องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาขนร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2561

ฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒ์ แคมป์

กิจกรรมรณรงค์ 13 หมู่บ้าน ตำบลมวกเหล็ก

กิจกรรมทำความสะอาดลำคลอง ณ คลองมวกเหล็ก

วันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาขนร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ