องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในวันหยุดราชการประจำเดือนกันยายน 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในวันหยุดราชการประจำเดือนกันยายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ