องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ