องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]6
2 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษีฯ ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]41
3 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) [ 5 ก.ย. 2565 ]54
4 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 2 ส.ค. 2565 ]86
5 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ส.ค. 2565 ]109
6 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]63
7 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]67
8 ข้อบังคับ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541 อบต.มวกเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2565 ]83
9 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]68
10 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) [ 17 พ.ค. 2565 ]77
11 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอาคารประเภท ค. เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 [ 27 เม.ย. 2565 ]82
12 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอมวกเหล็ก เรื่องกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ปากและเท้าเปื่อยในโคนม [ 22 เม.ย. 2565 ]124
13 ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 20 เม.ย. 2565 ]81
14 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]85
15 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]115
16 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ปิดเทมอ 1 เม.ย. 65 ถึง 16 พ.ค. 65 [ 28 มี.ค. 2565 ]118
17 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ปิดสำนักงานเป็นทำการชั่วคราว เป็นเวลา 1 วัน [ 17 มี.ค. 2565 ]125
18 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน [ 15 มี.ค. 2565 ]119
19 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565) เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 [ 8 มี.ค. 2565 ]105
20 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565) เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 [ 10 ก.พ. 2565 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8