องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]27
2 กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 ต.ค. 2566 ]39
3 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องประกาศใช้ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]37
4 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในวันหยุดราชการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]30
5 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 8 มิ.ย. 2566 ]69
6 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]44
7 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]47
8 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.มวกเหล็ก ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]39
9 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]20
10 ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหาร [ 8 มี.ค. 2566 ]59
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]53
12 รายงานสรุปผลข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]55
13 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมตำบล ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]79
14 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมวหเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]57
15 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]89
16 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษีฯ ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]134
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ [ 11 ต.ค. 2565 ]24
18 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) [ 5 ก.ย. 2565 ]106
19 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 2 ส.ค. 2565 ]149
20 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ส.ค. 2565 ]190
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9