องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี

    รายละเอียดข่าว

ขอให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ