วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2561
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมใบเกียติบัติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันลอยกระทง(ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง จำนวน 2 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานงานกองช่าง นายเพชร ไพฑูรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงานงานกองช่าง นายทศพล ศรีฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง7655 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมา ปฎิบัติงานตามโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-5382 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 84 - 4582 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 53 0003) จำนวน 5 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิมโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปรางสายแยกเข้าครัวเบิกบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง