องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2567 ]11
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]12
3 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 2567-2569 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 29 เม.ย. 2566 ]60
5 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]51
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]53
7 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]55
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]55
9 การวิเคราะห์ผลผลิต ประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทํางาน (Workflow analysis) [ 24 ม.ค. 2566 ]28
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]150
11 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2565 ]167
12 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]161
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]153
14 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 19 ส.ค. 2564 ]131
15 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2564 ]113
16 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ / หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 20 พ.ค. 2564 ]120
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ / หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 20 พ.ค. 2564 ]112
18 ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัด [ 20 พ.ค. 2564 ]111
19 คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่แต่ละกอง [ 24 มี.ค. 2564 ]122
20 ประกาศนโนบายความปลอดภัย [ 20 ม.ค. 2564 ]114