องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 29 เม.ย. 2566 ]21
2 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 24 เม.ย. 2566 ]17
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]17
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]17
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]18
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 18 เม.ย. 2565 ]117
7 หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 เม.ย. 2565 ]131
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]123
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]118
10 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 19 ส.ค. 2564 ]94
11 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2564 ]76
12 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดฯ / หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 20 พ.ค. 2564 ]80
13 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดฯ / หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง [ 20 พ.ค. 2564 ]78
14 ปลัดมอบอำนาจให้รองปลัด [ 20 พ.ค. 2564 ]76
15 คำสั่งแบ่งงาน และมอบหมายหน้าที่แต่ละกอง [ 24 มี.ค. 2564 ]84
16 ประกาศนโนบายความปลอดภัย [ 20 ม.ค. 2564 ]82