องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]41
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]15
3 ข้อบัญญัติ อบต.มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 (4) [ 5 ม.ค. 2565 ]220
4 ข้อบัญญัติ อบต.มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 (1) [ 5 ม.ค. 2565 ]223
5 ข้อบัญญัติ อบต.มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 (2) [ 5 ม.ค. 2565 ]211
6 ข้อบัญญัติ อบต.มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2565 (3) [ 5 ม.ค. 2565 ]200
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]274
8 ขอมูลทั่วไป (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]229
9 คำแถลง (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]243
10 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]282
11 รายละเอียดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]249
12 หลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]258
13 หลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]284
14 รายละเอียดคำแถลง(ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]206
15 บันทึกหลักการและเหตุผล (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]247
16 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]210
17 คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (ปีงบประมาณ2563) [ 4 ต.ค. 2562 ]197
18 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 25 ต.ค. 2561 ]256
19 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต อบต.มวกเหล็ก [ 25 ต.ค. 2561 ]294
20 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 25 ต.ค. 2561 ]239
 
หน้า 1|2|3