องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


รายละเอียดคำแถลง ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายละเอียดคำแถลง ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ