องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570 [ 25 เม.ย. 2566 ]60
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]41
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]157
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]134
5 แผนปฏิบติการป้องกันการทุจริต 2561-2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]141
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]309
7 รายงานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณธรรม จริยธรรม [ 22 ต.ค. 2562 ]259
8 รายงานการจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายนอกองค์กร [ 22 ต.ค. 2562 ]244
9 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]289
10 รายการโครงการ/กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม [ 31 ก.ค. 2562 ]243
11 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 31 ก.ค. 2562 ]234
12 ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 พ.ค. 2562 ]285
13 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 12 พ.ย. 2561 ]237
14 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]230
15 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]224
16 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 12 พ.ย. 2561 ]230
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปั พ.ศ.2561-2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]211