องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี


แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ