องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 [ 16 พ.ย. 2566 ]28
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]76
3 01-ปก แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]257
4 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]244
5 ผด.02 ยุทธ 6 [ 1 พ.ย. 2562 ]226
6 ผด.02 ยุทธ 5 [ 1 พ.ย. 2562 ]224
7 ผด.02 ยุทธ 4 [ 1 พ.ย. 2562 ]225
8 ผด.02 ยุทธ 3 [ 1 พ.ย. 2562 ]210
9 ผด.02 ยุทธ 2 [ 1 พ.ย. 2562 ]205
10 ผด. 02 ยุทธ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]210
11 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]217
12 04-ส่วนที่1 บัญชีสรุป ผด.01 และ 2 บัญชีโครงการฯ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]222
13 03-ส่วนที่1 บทนำ ส่วนที่2 บัญชีโครงการฯ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]232
14 02-คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]242
15 ปก คำนำ สารบัญ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]281
16 ส่วนที่ 3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]233
17 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2516 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]216
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่3 ) [ 6 เม.ย. 2561 ]262
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2561) [ 6 เม.ย. 2561 ]227
20 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1,2) [ 6 เม.ย. 2561 ]216
21 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปก คำนำ สารบัญ) [ 6 เม.ย. 2561 ]225
22 รายงาน(แบบ)ติดตามและประเมินผล แผน 3 ปี 58-60 [ 10 พ.ค. 2559 ]293