องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]11
2 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]16
3 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ม.ค. 2565 ]13
4 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564) เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 [ 7 ธ.ค. 2564 ]25
5 ภ.ด.ส.3 อบต.มวกเหล็ก [ 15 พ.ย. 2564 ]24
6 ประกาศ ภดส.3 อบต.มวกเหล็ก [ 15 พ.ย. 2564 ]30
7 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-31 ส.ค 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 11 ส.ค. 2564 ]48
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาต [ 14 ม.ค. 2564 ]43
9 แผ่นผับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]57
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]60
11 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.มวกเหล็ก ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]82
12 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]64
13 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]85
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]49
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 พ.ย. 2563 ]40
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]39
17 รายงานผลการดำเนิงานโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]52
18 รายงานการประชุมโครงการรักษ์คลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]52
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ส.ค. 2563 ]89
20 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4 อำเภอมวกเหล็ก [ 26 มิ.ย. 2563 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8