องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 18 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 9 ก.ย. 2564 ]15
2 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19) [ 7 ก.ย. 2564 ]9
3 ประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 [ 6 ก.ย. 2564 ]10
4 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 30 ส.ค. 2564 ]16
5 คณะกรรมการด้านการส่่งเสริมกีฬา [ 30 ส.ค. 2564 ]13
6 คำสั่งแบ่งงานกองการศึกษา [ 2 พ.ย. 2563 ]7
7 คำสั่งแบ่งงานกองสาธารณสุข [ 2 พ.ย. 2563 ]2
8 คำสั่งมอบหน้าที่ให้แก่รองปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]3
9 คำสั่งแบ่งงานกองคลัง [ 2 พ.ย. 2563 ]5
10 คำสั่งแบ่งงานกองช่าง [ 2 พ.ย. 2563 ]1
11 คำสั่งแบ่งงานสำนักปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]1
12 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 พ.ย. 2563 ]1
13 คำสั่งแบ่งงานกองสวัสดิการสังคม [ 2 พ.ย. 2563 ]2
14 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]2
15 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 พ.ย. 2563 ]1
16 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 2 พ.ย. 2563 ]1
17 คู่มือการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุข [ 10 ม.ค. 2563 ]35