องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาต [ 14 ม.ค. 2564 ]7
2 แผ่นผับประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]20
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]18
4 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.มวกเหล็ก ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]36
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/2564) องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก [ 2 ธ.ค. 2563 ]24
6 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]26
7 ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]42
8 การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ [ 6 ต.ค. 2563 ]40
9 ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล ปั่น ปั่นสุข ณ มวกเหล็ก ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 3 ส.ค. 2558 ]87
10 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงหน้าวัดสุขโต-ทางเข้าแยกคุ้มสมบูรณ์) [ 3 ก.ค. 2556 ]236
11 สอบราคาจ้างเหมางานเสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๓ (สายมวกเหล็กใน) [ 3 ก.ค. 2556 ]218
12 การจัดการความรู้ Knowledge management - KM [ 30 เม.ย. 2556 ]217
13 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) จากองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ [ 27 มี.ค. 2556 ]218
14 การขยายเขตไฟฟ้าบริเวณที่มีไฟฟ้าแรงดันต่ำ [ 18 มี.ค. 2556 ]213
15 กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2556 [ 23 ม.ค. 2556 ]200
16 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 21 ม.ค. 2556 ]222
17 รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง [ 16 ต.ค. 2555 ]212
18 ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล ประจำปี 2555 [ 9 ส.ค. 2555 ]233
19 ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ [ 9 ส.ค. 2555 ]231
20 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 8 ส.ค. 2555 ]230
 
หน้า 1|2