องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 [ 16 พ.ย. 2566 ]19
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]45
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 [ 4 ก.ค. 2566 ]56
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]54
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]63
7 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]56
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 [ 10 ส.ค. 2565 ]54
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 5 ม.ค. 2565 ]25
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (2) [ 5 ม.ค. 2565 ]238
11 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่4) [ 31 มี.ค. 2564 ]375
12 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3) [ 11 พ.ย. 2563 ]270
13 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2) [ 15 ก.ค. 2563 ]267
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 9 ธ.ค. 2562 ]291
15 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1) [ 21 พ.ย. 2562 ]301
16 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 [ 14 ส.ค. 2562 ]317
17 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]234
18 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]253
19 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]286
20 5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]236
 
หน้า 1|2