องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (1) [ 5 ม.ค. 2565 ]84
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (2) [ 5 ม.ค. 2565 ]80
3 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่4) [ 31 มี.ค. 2564 ]206
4 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3) [ 11 พ.ย. 2563 ]148
5 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2) [ 15 ก.ค. 2563 ]141
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 9 ธ.ค. 2562 ]104
7 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1) [ 21 พ.ย. 2562 ]142
8 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 [ 14 ส.ค. 2562 ]149
9 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]125
10 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]132
11 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]120
12 5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]125
13 4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2562 ]130
14 3 สารบัญ [ 20 มิ.ย. 2562 ]126
15 2 คำนำ [ 20 มิ.ย. 2562 ]120
16 1 ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]122
17 แผนอัตราหำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 18 ต.ค. 2561 ]110
18 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]139
19 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. (เกินศักยภาพ) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]137
20 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา ) [ 17 ส.ค. 2560 ]104
 
หน้า 1|2