องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (1) [ 5 ม.ค. 2565 ]168
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (2) [ 5 ม.ค. 2565 ]151
3 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่4) [ 31 มี.ค. 2564 ]289
4 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3) [ 11 พ.ย. 2563 ]213
5 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2) [ 15 ก.ค. 2563 ]203
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 9 ธ.ค. 2562 ]179
7 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1) [ 21 พ.ย. 2562 ]219
8 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 [ 14 ส.ค. 2562 ]223
9 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]183
10 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]191
11 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]197
12 5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]180
13 4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2562 ]186
14 3 สารบัญ [ 20 มิ.ย. 2562 ]183
15 2 คำนำ [ 20 มิ.ย. 2562 ]183
16 1 ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]178
17 แผนอัตราหำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 18 ต.ค. 2561 ]192
18 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]218
19 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. (เกินศักยภาพ) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]194
20 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา ) [ 17 ส.ค. 2560 ]178
 
หน้า 1|2