องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2565 [ 1 พ.ค. 2566 ]18
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 [ 30 เม.ย. 2566 ]22
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 [ 30 เม.ย. 2566 ]20
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]31
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน [ 25 เม.ย. 2566 ]34
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2566 ]21
7 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 24 เม.ย. 2566 ]18
8 (1) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]16
9 (2) รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.มวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 เม.ย. 2566 ]17
10 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ 6 เดือนของปี 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]21
11 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 17 เม.ย. 2566 ]21
12 สถิติการให้บริการประจำปี 2566 [ 6 เม.ย. 2566 ]23
13 รายงานติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]26
14 รายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]19
15 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]22
16 รายงานติดตามผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (เมษายน 2565 - กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]26
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]116
18 สถิติการให้บริการ ปี 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]113
19 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]119
20 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 [ 20 เม.ย. 2565 ]119
 
หน้า 1|2