องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายละเอียดคำแถลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]160
22 รายละเอียดหลักการและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]178
23 บันทึกหลักและเหตุผล แบ่งตามงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]180
24 บันทึกหลักและเหตุผล แบ่งตามด้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]196
25 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]185
26 บันทึกหลักและเหตุผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]172
27 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]169
28 คำแถลงรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]171
29 ส่วนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]155
30 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]195
31 คำแถลงรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]176
32 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]188
33 รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]168
34 รายงานรายละอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]188
35 ข้อมูลเบื้ยงต้น อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 ต.ค. 2560 ]170
36 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]186
37 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 [ 29 มิ.ย. 2559 ]181
38 ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]180
 
|1หน้า 2