องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]5
2 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]5
3 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]7
4 5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]5
5 1 ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]4
6 2 คำนำ [ 20 มิ.ย. 2562 ]4
7 3 สารบัญ [ 20 มิ.ย. 2562 ]5
8 4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2562 ]4
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 18 ต.ค. 2561 ]79
10 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]82
11 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา ) [ 17 ส.ค. 2560 ]83
12 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]80
13 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. (เกินศักยภาพ) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]79
14 แผนสามปี 59-61 (บัญชีประสานโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ) [ 17 พ.ค. 2559 ]76
15 แผนสามปี 59-61(บัญชีโครงการพัฒนา) [ 17 พ.ค. 2559 ]80
16 แผนสามปี 58-60 [ 25 พ.ย. 2558 ]79
17 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 - 2557 [ 7 ส.ค. 2555 ]79