องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่4) [ 31 มี.ค. 2564 ]50
2 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3) [ 11 พ.ย. 2563 ]38
3 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2) [ 15 ก.ค. 2563 ]34
4 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1) [ 21 พ.ย. 2562 ]39
5 แผนพัฒนา อบต. 2561-2565 [ 14 ส.ค. 2562 ]43
6 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]23
7 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]32
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. (เกินศักยภาพ) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]32
9 แผนสามปี 59-61 (บัญชีประสานโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ) [ 17 พ.ค. 2559 ]39
10 แผนสามปี 59-61(บัญชีโครงการพัฒนา) [ 17 พ.ค. 2559 ]34
11 แผนสามปี 58-60 [ 25 พ.ย. 2558 ]35
12 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 - 2557 [ 7 ส.ค. 2555 ]36