องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]150
2 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]142
3 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]158
4 1 ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]169
5 4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2562 ]163
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 18 ต.ค. 2561 ]226
7 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา รายละเอียดโครงการพัฒนา ) [ 17 ส.ค. 2560 ]224
8 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีประสานโครงการพัฒนา (เกินศักยภาพ) (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]220
9 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. (เกินศักยภาพ) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]214
10 แผนสามปี 59-61 (บัญชีประสานโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ) [ 17 พ.ค. 2559 ]221
11 แผนสามปี 59-61(บัญชีโครงการพัฒนา) [ 17 พ.ค. 2559 ]194
12 แผนสามปี 58-60 [ 25 พ.ย. 2558 ]212
13 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2555 - 2557 [ 7 ส.ค. 2555 ]227