องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2565)
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สารบัญ [ 4 ต.ค. 2562 ]68
2 บันทึกหลักการและเหตุผลแผน 5 ปี [ 4 ต.ค. 2562 ]61
3 ปก และใบแทรกแผน 2561-2565 [ 4 ต.ค. 2562 ]72
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2561-2565) [ 4 ต.ค. 2562 ]71
5 แผนต่างๆ [ 4 ต.ค. 2562 ]63
6 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 4 ต.ค. 2562 ]61
7 ส่วนที่ 2 ผังความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน [ 4 ต.ค. 2562 ]74
8 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 4 ต.ค. 2562 ]78
9 สาวนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ [ 4 ต.ค. 2562 ]67
10 ส่วนที่ 4 ติดตามและประเมินแผน [ 4 ต.ค. 2562 ]61
11 6 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]109
12 7 ส่วนที่ 4 บัญชีโครงการพัฒนา ผ.01 [ 20 มิ.ย. 2562 ]112
13 8 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามและประเมินผล [ 20 มิ.ย. 2562 ]132
14 5 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2562 ]126
15 1 ปก แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี [ 20 มิ.ย. 2562 ]141
16 2 คำนำ [ 20 มิ.ย. 2562 ]122
17 3 สารบัญ [ 20 มิ.ย. 2562 ]104
18 4 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน [ 20 มิ.ย. 2562 ]126
19 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 18 ต.ค. 2561 ]202
20 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา (ปก) ) [ 17 ส.ค. 2560 ]189
 
หน้า 1|2