องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ภาษีป้าย ประชาสัมพันธ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]104
2 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2562 ]223
3 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]237
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]218
5 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]208
6 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]194
7 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]193
8 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 17 ส.ค. 2558 ]217
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]204
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]209
11 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 17 ส.ค. 2558 ]221
12 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]230
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]221
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 17 ส.ค. 2558 ]223
15 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]247
16 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]229
17 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]225
18 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]237
19 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]210
20 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]228
 
หน้า 1|2|3