องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ