องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลรายงานการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลรายงานการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ