องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 [ 11 ก.ค. 2566 ]42
2 รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่๔ [ 7 มี.ค. 2566 ]50
3 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 [ 6 ม.ค. 2566 ]58
4 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 [ 13 ธ.ค. 2565 ]57
5 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 [ 31 ต.ค. 2565 ]74