องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]38
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 22 ส.ค. 2565 ]33
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]32
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]38
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มกราคม 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]33
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 14 ม.ค. 2565 ]30
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]37
9 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 8 ก.ย. 2564 ]125
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]104
11 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.ย. 2564 ]147
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 8 ก.ย. 2564 ]102
13 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]106
14 รายงานการประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก ปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 23 มิ.ย. 2564 ]103
15 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 29 ธ.ค. 2563 ]219
16 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2562) [ 27 ธ.ค. 2562 ]205
17 ประกาศ สภา อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยที่ประชุม ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]209
18 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]266
19 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2562) [ 29 ต.ค. 2562 ]257
20 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2562) [ 16 ส.ค. 2562 ]217
 
หน้า 1|2