องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]46
2 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]43
3 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.มวกเหล็ก ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]47
4 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]46
5 งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]51
6 ข้อมูล รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]63
7 งบแสดงสถานะการเงิน 2564 [ 10 ม.ค. 2565 ]233
8 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก รายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]285
9 งบแสดงสภานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]242
10 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-30 ก.ย.62 [ 28 พ.ย. 2562 ]231
11 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]237
12 งบแสดงสถานะการเงิน 2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]249
13 งบแสดงสถานะการเงิน 2560 [ 24 ต.ค. 2560 ]269
14 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2560 [ 19 ต.ค. 2560 ]244
15 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย 2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]303
16 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย [ 13 ต.ค. 2559 ]233
17 รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน 2559 [ 23 ก.ย. 2559 ]283
18 สอบราคาจ้าง 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]234