องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม

- ถนนลาดยาง  10  สาย  ได้แก่ 
(1)  สายมวกเหล็ก – วังม่วง
(2)  สายมวกเหล็ก –  ซับน้อยเหนือ 
(3)  สายซับประดู่ –  บ้านท่าเสา
(4)   สายแก่งคอย – วังม่วง
(5)   สายเขาไม้เกวียน- หลังสถานีรถไฟ                     
(6)   สายหมู่ 3 – บ้านมอมะเกลือ
(7)   สายซับตาเพ็ง
(8)  สายบ้านปากคลอง – บ้านดงน้ำฉ่า
(9)  สายหมู่ 4 – หมู่ 7
(10) สายสถานีอนามัย - บ้านหินลับ             
- ถนนคอนกรีต  ภายในหมู่บ้าน                                    จำนวน  37  เส้น  
- ถนนลูกรัง  และถนนดิน ภายในหมู่บ้าน                                  จำนวน  43  เส้น 
- รถประจำทางสำหรับใช้โดยสาร  จำนวน  2  สาย  ได้แก่
(1)  สายมวกเหล็ก  -  วังม่วง 
(2) สายสระบุรี -  มวกเหล็ก -  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย   
-  ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน

การโทรคมนาคม

-  เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ วันทูคอล , ดีแทค , ทรูมูฟ
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                              

การไฟฟ้า

             จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ร้อยละ  90  ของครัวเรือนทั้งหมด  ซึ่งทุกหมู่บ้านของเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ยังขาดอยู่บางหลังคาเรือนที่ปลูกขึ้นใหม่และห่างไกล

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  ภูเขา / ป่าไม้
-  แร่หินปูน
-  ลูกรัง                                                                 
-  คลอง                                                                  1           แห่ง
-  บึง,หนองและอื่น  ๆ                                        -            แห่ง
-  น้ำตก                                                                   10         แห่ง (สาธารณะ  5  แห่ง ,เอกชน  5  แห่ง)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                                                                       4           แห่ง
-  บ่อน้ำดิน                                                           15           แห่ง
-  บ่อบาดาล                                                          85           แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                                                35           แห่ง
-  สระ                                                                    68           แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ                                                            5           แห่ง
- โรงสูบน้ำ                                                             1           แห่ง