องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

     
  สวนรุกขชาติมวกเหล็ก
   
อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กม. ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้ายขาย ผลิตภัณฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้อยู่ในเนื้อที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึ่งมาจากต้นน้ำในป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขต ระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟากของลำธาร มีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ
 
     
  ไร่กุสุมา
   
อยู่ก่อนถึงน้ำตกเจ็ดสาวน้อยประมาณ 1-2 กม. หรือผ่านน้ำตกมวกเหล็กเข้าไปประมาณ 7 กม. เป็นสถานที่ตากอากาศแบบธรรมชาติมีลำธารไหลผ่าน เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ
 
 
   
     
   น้ำตกเจ็ดสาวน้อย หรือ น้ำตกสาวน้อย
   
ที่ตั้ง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเต็ดสาวน้อย (สำรวจ)
มีพื้นที่ ครอบคลุมในท้องที่ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
มีเนื้อที่ประมาณ 29,755 ไร่ โดยอยู่ในเขต
จังหวัดสระบุรี 27,210 ไร่ และจังหวัดนครราชสีมา 2,245 ไร่

ความเป็นมา
เดิมคือวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งได้มีการสำรวจ
และจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2523 โดยกองบำรุง กรมป่าไม้
มีเนื้อที่ในการจัดตั้งครั้งแรก 540 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ.2546
ได้มีการสำรวจพื้นที่ผนวกเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้ง
เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้ความเห็นชอบและให้มีการเข้าควบคุมดูแล
พื้นที่เพื่อเตรียมการในการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป
สำหรับชื่อน้ำตกเจ็ดสาวน้อยได้มาจากชื่อหมู่บ้าน
ที่อยู่ด้านทิศเหนือของน้ำตกที่มีชื่อว่า "บ้านสาวน้อย"
เมื่อจากหน้าที่ป่าไม้ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่
เพื่อจัดตั้งวนอุทยานได้พบน้ำตกมีจำนวน 7 ชั้น
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อน้ำตกว่า "น้ำตกเจ็ดสาวน้อย" ตามชื่อหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกที่ค้นพบ
 
 
 
 
 
 
     
  ถ้ำดาวเขาแก้ว
   

ตั้งอยู่ที่ตำบลพญากลาง ห่างจากอำเภอมวกเหล็ก
ประมาณ 35 กม. หรือจากตัวอำเภอเมืองไป
ประมาณ 75 กม. ผู้ที่จะชมถ้ำต้องปีนบันไดจาก
เชิงเขาดาวเขาแก้วไปถึงปากถ้ำประมาณ 100 เมตร เพดานถ้ำเมื่อถูกแสงไฟส่องจะเกิดประกาย
คล้ายดาวเป็นสีแดง สีดำ สีน้ำตาล สวยงามมาก
ภายในถ้ำยังมีหินงอก หินย้อยนูนขึ้นมา
เกาะติดเพดาน และฝาผนังถ้ำ

 

 

 
 
 
 
     
  น้ำตกภูเกาะ
   
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพราน ห่างจากที่ว่าการอำเภอมวกเหล็กประมาณ 28 กม. เป็นน้ำตกที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน