องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลมวกเหล็ก ร่วม โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลมวกเหล็ก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567


 

🎉🎉⚽️⚽️องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก🎉🎉⚽️⚽️
ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลมวกเหล็ก ร่วม โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนตำบลมวกเหล็ก ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม และ 1-2 มิถุนายน 2567
ณ สนามกีฬา ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บ้านหมาก

ซึ่งประกอบด้วย 2 ประเภทกีฬา ประเภทกีฬาฟุตบอลประชาชนชาย 9 คน #ประเภทกีฬาพื้นบ้านแบ่งเป็น 3 ชนิดกีฬา แยกประเภทกีฬา ดังต่อไปนี้
1. การแข่งขันประเภทกีฬาสากล
1.1 กีฬาฟุตบอลประชาชนชาย 9 คน
1.2 กีฬาฟุตบอลชาย 9 คน ( คู่พิเศษ )
#ประเภทรางวัลในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนชาย 9 คน
1. กีฬาฟุตบอลประชาชนชาย 9 คน
- รางวัลชนะเลิศเงินสด 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินสด 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
- รางวัลชมเชย เงินสด 2,000 บาท
- รางวัล "นักเตะมารยาทยอดเยี่ยม" เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

1.2. #การแข่งขันประเภทกีฬาพื้นบ้าน
1.2.1 ประเภทกีฬาแข่งชักกะเย่อ จำนวน 10 คน (ทีมผสมชาย 5 หญิง 5 )
1.2.2 ประเภทวิ่ง 5 ขา จำนวน 4 คน ( ทีมผสมชาย / หญิง)
1.2.3. ประเภทกอบสมบัติจำนวน 6 คน ( ทีมผสมชาย/ หญิง )
#ประเภทกีฬาพื้นบ้านและเงินรางวัล
1. แข่งชักกะเย่อ หมู่ละ 1 ทีม ๆ ละ 10 คน (ทีมผสมชาย 5/ หญิง 5)
ไม่จำกัดอายุ
-รางวัลชนะเลิศ เงินสด 1,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 700 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 500 บาท
2. แข่งวิ่ง ขา หมู่ละ 1 ทีมๆ ละ 4 คน (ทีมผสมชาย / หญิง) ไม่จำกัดอายุ
-รางวัลชนะเลิศเงินสด 1000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 700 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 500 บาท
3. แข่งกอบสมบัติ หมู่บ้านละ 1 ทีมๆ ละ 6 คน (ทีมผสมชาย / หญิง) ไม่จำกัดอายุ
-รางวัลชนะเลิศเงินสด 1000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสด 700 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสด 500 บาท

⚽️⚽️#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก⚽️⚽️

2024-06-24
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-28
2024-05-25