องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567


วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ได้จัดงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

ณ วัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำโดย นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นายชัยวัฒน์ สนิทไชย นายสมศักดิ์ พาที รองนายกฯ นาง รุ่งฤทัย นาสุทธิ ประธานสภา อบต.มวกเหล็ก นางสาวจุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์ เลขานายกฯ นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง ปลัด อบต.มวกเหล็ก นางสาวบุษกร ทาสี รองปลัด อบต.มวกเหล็ก คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก หน้าหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ อสม. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวตำบลมวกเหล็ก ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ไทย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

2024-06-24
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-12
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-28
2024-05-25