องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2567


💦 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มวกเหล็ก 💦

การจัดงานกิจกรรมสืบสานประเพณี

สงกรานต์ ประจำปี 2567 สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล

จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

🎊ในวันที่ 15 เมษายน 2567 ณ วัดบ้านหมาก🎊

หมู่ที่ 1 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.

🔸 กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

🔸 กีฬาพื้นบ้าน

🔸 สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์

🔸 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

🔸 ชมการแสดงดนตรี (รถแห่)

#หมายเหตุ กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-17
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29