องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


โครงการ "ธนาคารขยะ" เพื่อรับ-ซื้อ ขยะจากประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเก็บเป็นเงินออมหรือร่วมบริจาคให้กับโครงการฯ


วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  
จัดโครงการ "ธนาคารขยะ" เพื่อรับ-ซื้อ ขยะจากประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
เพื่อเก็บเป็นเงินออมหรือร่วมบริจาคให้กับโครงการฯ 
เพื่อร่วมสมทบทุนนำเงินไป จัดซื้อของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน
ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
จึงได้เชิญชวนประชาชน ทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก

กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม 
☎️ 036-909-352 ต่อ 116

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-17
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29