องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "ธนาคารขยะ"


♻️♻️ประชาสัมพันธ์ ♻️♻️

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "ธนาคารขยะ"

เพื่อรับ-ซื้อ ขยะจากประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเก็บเป็นเงินออมหรือร่วมบริจาคให้กับโครงการฯ เพื่อร่วมสมทบทุนนำเงินไป จัดซื้อของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่มีฐานะยากจน ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก จึงขอเชิญชวนประชาชน ทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรก

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่

เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

#กองสาธารณสุขแล้วสิ่งแวดล้อม

#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-17
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29