องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


โครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนอำเภอมวกเหล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2567


วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นำโดย นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชนอำเภอมวกเหล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2567 พร้อมด้วย นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอมวกเหล็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดย พระครูพิสิฐกิจจานุกูล

ทั้งนี้ นายอำเภอมวกเหล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ได้พบปะประชาชน แจ้งข้อราชการสำคัญ และรับฟังปัญหาในพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุยากไร้ ในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก จำนวน 47 ชุด

จากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดบ้านหมาก พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณวัด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ "ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน" (Sustainable Soil and Water for better Life)

กิจกรรมจัดบูธบริการประชาชน โดยสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก ให้บริการตัดผมฟรี, โรงพยาบาลมวกเหล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมวกเหล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย ให้บริการวัดความดัน, มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (AIU) ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา และแจกกระเป๋าลดโลกร้อน, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมวกเหล็ก ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก มอบข้าวกล่องให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จำนวน 3 ราย

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-17
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29