องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นำโดย นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พาที รองนายก นางสาวจุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์ เลขานายก นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.มวกเหล็ก ได้จัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เรื่องการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแผนการฝึกอบรมโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็ก ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กทั้ง 13 หมู่บ้าน

พร้อมทั้งออกหน่วยให้บริการชำระค่าขยะมูลฝอย ชำระค่าภาษีป้าย และเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กทั้ง 13 หมู่บ้าน

ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05