องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน


วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

นายเจด็จ ขำพลอยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน จัดขึ้น ณ วัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 ตำบลมวกเหล็ก

โดยมี พลอากาศตรี บุญเลิศ อันดารา รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สายงานการศึกษา) ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นประธานในการจัดกิจกรรมมิตรประชาและช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การมอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน ผู้ป่วยติดเตียง และโรงเรียนวัดบ้านหมาก การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จากโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช การบริการตัดผม จากกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ และกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน พร้อมทั้งเข้าใจภารกิจหน้าที่ของกองทัพอากาศ และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพอากาศต่อไป

จัดโดย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05