องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566


วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.มวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา

นำโดย นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองมวกเหล็ก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

จัดโดย อำเภอมวกเหล็ก

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05