องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


พิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ร่วมพิธีตักบาตรพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้

และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566

นายณัฏฐ์กร ศิริผ่องแผ้ว นายอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระราชกุศล พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นำโดย นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง ปลัดฯ พร้อมด้วย นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.มวกเหล็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ณ ที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อันหาที่สุดมิได้

จัดโดยที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05