องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สนับสนุนน้ำดื่ม ตรา ทีพีไอ


วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566

นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5,6,12,13

เจ้าอาวาสวัดหินลับ เจ้าอาวาสวัดซับประดู่

เจ้าอาวาสวัดถ้ำรัตนบุปผา เจ้าอาวาสวัดปิ่นแก้วสามัคคี

เจ้าอาวาสวัดหลังเขา เจ้าอาวาสวัดเขาไม้เกวียน

เจ้าอาวาสวัดแสงธรรม เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมค้ำเกล้า

เจ้าอาวาสวัดท่าเสา เจ้าอาวาสวัดถ้ำธรรมโอสถ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน ร่วมรับมอบน้ำดื่ม ตรา ทีพีไอ

ตามกิจกรรม การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (CSR) ในการสนับสนุนน้ำดื่ม ตรา ทีพีไอ ช่วงภาวะขาดแคลน เพื่อใช้ในการอุปโภค - บริโภคของชุมชนรอบพื้นที่โครงการทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทับกวาง ตำบลมวกเหล็ก และตำบลมิตรภาพ ประจำปี 2566

ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

จัดโดย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-18
2024-02-05