องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 0 - 3 ปี ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

นำโดย นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมวกเหล็ก พร้อมด้วย นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง ปลัด อบต. นางสาวจุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์ เลขานายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม อบต.มวกเหล็ก ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 0 - 3 ปี ประจำปี 2566 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.สาวน้อย , รพ.สต.หินลับ , และ รพ.สต.หลังเขา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรบในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ไร่พฤษภา วัลเลย์ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01