องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

พร้อมด้วย นายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอมวกเหล็ก ,

ปลัดอำเภอมวกเหล็ก,นายเจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก,รองนายก นายอนุพงษ์ อยู่คำ

,พลทหารจากค่ายอดิศร,เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย

คณะผู้บริหาร,ข้าราชการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ประธานสภาฯ เหล่าสมาชิกสภาฯ อบต.มวกเหล็ก,จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาตำบลมวกเหล็ก

ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

อาทิเช่น ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

ทำความสะอาดโรงพยาบาล/สถานพยาบาล

พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน 3 ครั้ง

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวน้อย

หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01