องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ยกเว้นค่าธรรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎหมายกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกในอนุญาต
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2564