องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 


ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.มวกเหล็ก ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.มวกเหล็ก ตามพระราชบัญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ธ.ค. 2563