องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2561 - 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]70
2 รายงานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณธรรม จริยธรรม [ 22 ต.ค. 2562 ]74
3 รายงานการจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ภายนอกองค์กร [ 22 ต.ค. 2562 ]72
4 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 9 ต.ค. 2562 ]68
5 รายการโครงการ/กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม [ 31 ก.ค. 2562 ]77
6 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต [ 31 ก.ค. 2562 ]71
7 ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 พ.ค. 2562 ]75
8 การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร [ 12 พ.ย. 2561 ]53
9 ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]45
10 ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการฯ [ 12 พ.ย. 2561 ]43
11 ส่วนที่ 1 บทนำ [ 12 พ.ย. 2561 ]42
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปั พ.ศ.2561-2564 [ 12 พ.ย. 2561 ]43