องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ควบคุมภายใน 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]26
2 รายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน 2562 [ 23 เม.ย. 2563 ]77
3 ปค.4 (2561) [ 11 ม.ค. 2562 ]72
4 คำนำ (2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]80
5 ปค.1 (2561) [ 11 ม.ค. 2562 ]75
6 ปค.5 (2561) [ 11 ม.ค. 2562 ]35
7 แบบรายรายควบคุมภายใน 2559 [ 4 พ.ย. 2559 ]68
8 แบบ ปอ.3 (2559) [ 21 ต.ค. 2559 ]70
9 แบบ ปอ.1 (2559) [ 21 ต.ค. 2559 ]74
10 แบบ ปอ.2 (2559) [ 21 ต.ค. 2559 ]68
11 แบบ ปย.1 (2559) [ 20 ต.ค. 2559 ]74
12 แบบ ปย.2 (2559) [ 20 ต.ค. 2559 ]70
13 เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 28 ม.ค. 2559 ]58
14 รายงานการควบคุมภายใน 2558 [ 9 ธ.ค. 2558 ]64
15 ปอ 1 [ 9 ธ.ค. 2558 ]60
16 ปอ 3 [ 9 ธ.ค. 2558 ]68
17 ปอ 3-1 [ 9 ธ.ค. 2558 ]72
18 ปย 1 [ 9 ธ.ค. 2558 ]70
19 ปย 2 [ 9 ธ.ค. 2558 ]58
20 ปอ 2 [ 9 ธ.ค. 2558 ]60