องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสมัยประชุมสภา [ 29 ธ.ค. 2563 ]49
2 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (2562) [ 27 ธ.ค. 2562 ]44
3 ประกาศ สภา อบต.มวกเหล็ก เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยที่ประชุม ประจำปี 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]44
4 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2562) [ 31 ต.ค. 2562 ]44
5 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2562) [ 29 ต.ค. 2562 ]44
6 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (2562) [ 16 ส.ค. 2562 ]44
7 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2562) [ 13 ส.ค. 2562 ]45
8 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (2562) [ 28 มิ.ย. 2562 ]49
9 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (2562) [ 3 มิ.ย. 2562 ]42
10 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (2562) [ 28 ก.พ. 2562 ]48
11 ประชุมสภาองค์ก่รบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (2562) [ 28 ม.ค. 2562 ]47
12 รายงานการประชุมคณะผู้บริการท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 28 ส.ค. 2560 ]43
13 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 (2559) [ 15 มิ.ย. 2560 ]53
14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 (2559) [ 15 มิ.ย. 2560 ]60
15 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2560 [ 25 เม.ย. 2560 ]81
16 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 25 ธ.ค. 2558 ]75
17 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 13 ส.ค. 2558 ]75
18 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 10 ส.ค. 2558 ]70
19 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 2 [ 25 มิ.ย. 2558 ]71