องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 [ 10 ธ.ค. 2562 ]70
2 01-ปก แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]65
3 ผด.02 ยุทธ 6 [ 1 พ.ย. 2562 ]37
4 ผด.02 ยุทธ 5 [ 1 พ.ย. 2562 ]36
5 ผด.02 ยุทธ 4 [ 1 พ.ย. 2562 ]38
6 ผด.02 ยุทธ 3 [ 1 พ.ย. 2562 ]38
7 ผด.02 ยุทธ 2 [ 1 พ.ย. 2562 ]32
8 ผด. 02 ยุทธ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]35
9 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]38
10 04-ส่วนที่1 บัญชีสรุป ผด.01 และ 2 บัญชีโครงการฯ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]37
11 03-ส่วนที่1 บทนำ ส่วนที่2 บัญชีโครงการฯ 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]36
12 02-คำนำ สารบัญ แผนการดำเนินงาน 2563 [ 1 พ.ย. 2562 ]39
13 ปก คำนำ สารบัญ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]57
14 ส่วนที่ 3 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]66
15 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2516 ครั้งที่ 2 [ 28 ธ.ค. 2561 ]38
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่3 ) [ 6 เม.ย. 2561 ]76
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2561) [ 6 เม.ย. 2561 ]48
18 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 1,2) [ 6 เม.ย. 2561 ]46
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปก คำนำ สารบัญ) [ 6 เม.ย. 2561 ]47
20 รายงาน(แบบ)ติดตามและประเมินผล แผน 3 ปี 58-60 [ 10 พ.ค. 2559 ]69