องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ''รักษ์คลองมวกเหล็ก''


กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ''รักษ์คลองมวกเหล็ก''

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก

ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด (SCG)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ,บริษัท ทีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

มณฑลทหารบกที่ 18 , และอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

โรงแรมมวกเหล็กพาราไดร์ รีสอร์ท,ร้านอาหารครัวน้ำตก,ค่ายลูกเสือมวกเหล็กแคมปิ้ง,คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น,องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งปรเทศไทย,สจ.อรพิน โรจนะ

กำนันตำบลมวกเหล็ก,ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมาก บ้านท่ามะปรางค์ สมาชิกสภา อปพร.ตำบลมวกเหล็กและพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมทุกท่าน