องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรรมโครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2560


กิจกรรรมโครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2560

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เพื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวและอวกาศ จังหวัดนครราชสีมา