องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


โครงการเฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน"


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติรวมพลังพลิกฟื้นผืนป่า ป่าไม้มั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ ด้วยการปลูกต้นไม้และยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์พืชให้ไปเติบโตในป่าโดยมีท่านรองเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บ้านหินลับ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี